Kalkulace na míru

Zadat kalkulaci můžete na kterékoli adrese firmy. Byli bychom však rádi, kdyby v rámci urychlení byly využívány přednostně následující adresy.

Anebo přejděte na stránku s kontaktními údaji.

Oblast tiskovin, knihařského zpracování
e-mail: kalkulace@repronis.cz 

Oblast reklamních prací a velkoplošného tisku
e-mail: reklama@repronis.cz

Oblast reklamních předmětů
e-mail: obchod2@repronis.cz

Oblast sublimace a řezané reklamy
e-mail: plotr2@repronis.cz

Oblast kopírovacích prací a drobných reprografických služeb
e-mail: repro@repronis.cz

Oblast grafických prací, designu a individuálních vrcholových zakázek
e-mail: produkce@repronis.cz

 

Vzhledem k nebývalým možnostem využití různorodých technologií a širokému záběru nabízených služeb a výrobků nenabízíme nějaký univerzální formulář k usnadnění zápisu požadované kalkulace.

V případě nejasností v zadání upřednostňujeme individuální kontakt. Lze tak totiž zabránit různým typům nedostatků v zadání, což je bezpochyby nejen ve Vašem zájmu, ale dovolte i nám, abychom dostali možnost se co nejefektivněji vypořádat se zadáním.

Kalkulace obvykle vyhotovujeme v několika verzích v návaznosti na požadovaný termín a kvalitu pro různé typy možných technologií výroby. Vždy pak nabízíme jako výslednou cenu takovou, která je pro zákazníka nejpříznivější.

V případě, že nedokážete přesně zakázku specifikovat, poradíme Vám. Pro úspěšné zadání můžete využít i následující stručný přehled doporučených specifikací. Prosíme, uvádějte:

  • Množství výrobků nebo rozsah požadované služby
  • Barevnost provedení
  • Výsledný rozměr výrobku nebo podrobnější specifikaci požadované služby
  • Požadovaný materiál nebo typ polotovaru celku nebo i dílčích částí
  • Jaké podklady nám k plnění zakázky poskytnete, v jaké kvalitě
  • Jaké další práce nebo jaká specifika jsou se zakázkou spojena
  • Alespoň předběžný termín dokončení
  • Kontakt na osobu odpovědnou za zadání požadované kalkulace

Máte zájem o kvalitní tisk nebo grafické služby? Napište nám, jsme zde pro Vás!

Telefonní kontakt
Příjem zakázek